Volejte NONSTOP 602 167 167

Drobečková navigace

Pohřební ústav > Pohřební služba Plzeň

Pohřební služba Plzeň

Smyslem naší společnosti je zajištění komplexních a vysoce profesionálních služeb souvisejících s úmrtím člověka. Naše pobočky naleznete jak v Plzni, tak v jejím nejbližším okolí. Pohřby zajišťujeme v celém Plzeňském kraji.

Jako pohřební služba zajišťujeme

 • tisk smutečního oznámení na počkání v libovolném počtu včetně obálek,
 • vyřízení úmrtního listu (zdarma),
 • vyřízení vdovského (vdoveckého) důchodu pro starobní důchodce
 • poradenskou činnost pro vyřízení pojistných smluv SPŽ (Společnosti přátel žehu),
 • bezplatnou poradenskou činnost pro sirotčí a vdovské důchody po zesnulých v produktivním věku,
 • kompletní náhrobní zboží včetně uren, lampiček, váziček a svíček,
 • přepravu zesnulých nonstop po celé ČR a do i ze zahraničí

Druhy pohřbů

Zpopelnění bez smutečního obřadu

Na základě objednávky, při které si vyberete rakev, textilní výbavu do rakve, smuteční oznámení  a další služby či ozdobnou urnu z naší  nabídky, převezeme zesnulého z místa úmrtí do krematoria. Zpopelnění se provede bez účasti pozůstalých. Datum zpopelnění je pak uveden na dokladu o zpopelnění, který obdrží objednavatel pohřbu společně s konečnou fakturou.

Pohřeb s obřadem

Součástí je zpopelnění nebo uložení rakve do rodinného hrobu nebo hrobky. Smuteční obřad (rozloučení) se zesnulým se může konat v jakékoliv obřadní síni, kostele nebo modlitebně, dle přání pozůstalých. V naší pohřební službě si vyberete rakev a textilní výbavu. Následně je domluven den a hodina smutečního obřadu, hudební doprovod, účast řečníka či kněze, smuteční květiny a věnce včetně stuh, případně přistavení autobusu či taxi atd. V případě objednání uložení rakve do hrobu nebo hrobky ihned objednáváme výkop hrobu nebo otevření hrobky u odborné firmy.

Smuteční obřad v kostele, domě smutku či modlitebně

Pokud si budete přát rozloučení se zesnulým v kostele, domě smutku, kapli či modlitebně, je potřeba tyto prostory domluvit. Následně se vybere rakev a textilní výbava do rakve. Objedná se hudební doprovod, řečník, farář, smuteční květiny a věnce a v případě potřeby přistavení autobusu či taxi. Po smutečním obřadu následuje převoz do místa pohřbení. Nejčastěji do krematoria nebo na Vámi určený hřbitov. V případě, že se smuteční obřad koná ve hřbitovní kapli, je rakev přemístěna smutečním průvodem k místu pohřbení.


Vystavení úmrtního listu

V případě úmrtí je nutné vystavit úmrtní list. Celé vyřízení provádíme v rámci pohřbu zdarma. K jeho vyřízení potřebujeme následující dokumenty:

 • občanský průkaz zesnulého
 • rodný (křestní) list - není nutný
 • u ženatých či vdaných také oddací list - není nutný
 • u rozvedených, kteří tento stav nemají vyznačen v občanském průkazu, je nutný rozvodový list
 • pokud není vdovství vyznačeno v občanském průkazu, je nutný úmrtní list
 • Úmrtní list je vydán matrikou daného úřadu do 30 dní dnů objednavateli pohřbu. Vše se řídí zákonem 301/2000 Sb. o matrikách.

Vyřízení vdovského důchodu

Žádost o vyřízení vdovského důchodu je možné vyřizovat až po vystavení úmrtního listu. Pro vyřízení vdovského důchodu budete potřebovat:

 • občanský průkaz žadatele
 • oddací list
 • úmrtní list
 • potvrzení o výši důchodů obou manželů - není nutné