image
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Jsme první pohřební službou, která byla po roce 1989 v Plzni založena. Hlavní myšlenkou naší společnosti je poskytovat vysoce profesionální a komplexní služby související s úmrtím člověka.

Vznik první pohřební služby v Plzni

Společnost PIETA s.r.o. vznikla v roce 1991 shromážděním ryze českého soukromého kapitálu jako první soukromá firma v tomto oboru v Plzni. Svoje místo na trhu poskytovaných služeb související s úmrtím člověka si získala díky kvalitě a rozsahu nabídky poskytovaných služeb pro pozůstalé.

S velkým ohlasem se ihned po zahájení činnosti firmy setkalo vyřizování dokladů spojených s úmrtím. Jednalo se o vyřízení úmrtního listu zdarma, vyřízení vdovského (vdoveckého) důchodu, vyřízení pojistných smluv SPŽ a výplat pohřebních podpor z podpůrných fondů ŠKODA, bezplatná poradenská činnost v případě sirotčích a vdovských důchodů po zesnulých v produktivním věku.

Pohřební služba PIETA s.r.o. - Znak kvality

Jsme členy významných společenství 

Společnost PIETA s.r.o. je členem:

  • Evropské federace pohřebních ústavů,
  • Sdružení pohřebnictví v ČR,
  • Hospodářské komory Plzeň.

Ředitelka společnosti Milena Kunová je zmocněncem Sdružení pohřebnictví v ČR pro Západní Čechy. 

Znak kvality pro pohřební služby

Společnost PIETA s.r.o. obdržela v roce 1998 jako jedna ze tří prvních pohřebních firem v republice Znak kvality pro pohřební služby, protože splnila všechna kritéria pro udělení Znaku kvality a je tedy oprávněna k používání tohoto prestižního znaku.

Naše společnost Znak kvality obhájila 5x za sebou (2000, 2002, 2005, 2008, 2011) a je držitelem Znaku kvality i dnes.

Vznik poboček

PIETA s.r.o. od svého založení v r. 1991 sídlí a provozuje kancelář v Plzni, ve Škroupově ul. 6 naproti kinu Elektra. V roce 1995 otevřela firma kancelář v Rokycanech, ve Smetanově ul. 56 naproti Masným krámům. Od 1. 4. 2006 se firma PIETA s.r.o. rozšířila o další dvě provozovny v Blovicích a Starém Plzenci. Od roku 2008 jsme firmu rozšířili o další provozovnu v Horní Bříze. Konkrétní informace naleznete v sekci pobočky.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Obecná informační povinnost

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), Pieta spol. s r.o. informuje spotřebitele, že v případě, kdy dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Informační povinnost při vzniku sporu

Podle § 14 odst. (2) ZOS v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Schválení Řádu pro provozování pohřební služby

Kompletní řád je k nahlédnutí v každé objednávkové kanceláři.

Schválení Řádu pro provozování pohřební služby
Schválení Řádu pro provozování pohřební služby

ochrana osobních údajů